Контакт-центр (0612) 808 104, (067) 00 76 104
 
Контакт-центр (0612) 808 104, (067) 00 76 104

Договір розподілу

30.10.2021 / 14:19

Щодо змін до типового договору розподілу природного газу

АТ "Запоріжгаз" інформує споживачів щодо змін до Договору розподілу природного газу. Дані зміни набирають чинності з 01 листопада 2021 року.

АТ «Запоріжгаз» повідомляє, що відповідно до постанови НКРЕКП від 29.10.2021року №1909  «Про затвердження змін до деяких постанов НКРЕКП", до Типового договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2498 та  зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1384/27829 внесені наступні зміни:

1) розділ V доповнено новим пунктом такого змісту:

«5.7. Побутовий споживач має право не частіше одного разу на три місяці звернутись до Оператора ГРМ із заявою про проведення звіряння фактично використаних об’ємів природного газу та сплачених коштів за послуги розподілу природного газу. Оператор ГРМ на письмове звернення побутового споживача, не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня отримання такого звернення, зобов’язаний провести з таким споживачем звіряння фактично використаних об’єктом споживача об’ємів природного газу. За результатами звіряння підписується відповідний акт. У разі виявлення розбіжностей між даними акта звіряння та даними Оператора ГРМ по особовому рахунку такого споживача проводяться коригування відповідно до підписаного акта звіряння фактично використаних об’єктом споживача об’ємів природного газу.»;

2) у розділі VІІ:

у пункті 7.1:

підпункт 4 доповнено словами «з урахуванням наданих Споживачем Оператору ГРМ показань лічильника або контрольного зняття показань лічильника Оператором ГРМ згідно з вимогами Кодексу ГРМ»;

після підпункту 4 доповнено новим підпунктом 5 такого змісту:

«5) щомісячно в особистих кабінетах (за наявності) та у платіжному документі побутового споживача зазначати фактичні обсяги споживання природного газу та показання лічильника (за наявності), на основі яких визначені обсяги споживання;».

У зв’язку з цим підпункти 5 – 9 вважаються  відповідно підпунктами 6 – 10;

після підпункту 9 доповнено новим підпунктом 10 такого змісту:

«10) на письмове звернення побутового споживача, не пізніше п'ятнадцяти робочих днів з дня отримання такого звернення, проводити з таким споживачем звіряння фактично використаних об’єктом споживача об’ємів природного газу та сплачених коштів за послуги розподілу природного газу з підписанням відповідного акта;».

У зв’язку з цим підпункт 10 вважається підпунктом 11;

пункт 7.3 після підпункту 6 доповнено новим підпунктом 7 такого змісту:

«7) не частіше одного разу на три місяці звернутись до Оператора ГРМ із письмовою заявою про проведення звіряння фактично використаних об’єктом споживача об’ємів природного газу та сплачених коштів за послуги розподілу природного газу з підписанням відповідного акта.».

У зв'язку з цим підпункт 7 вважається підпунктом 8.

Джерело: