Контакт-центр (0612) 808 104, (067) 00 76 104
 
Контакт-центр (0612) 808 104, (067) 00 76 104

Правила споживчого ринку газу

08.07.2015 / 09:00

Права та обов'язки споживачів природного газу - фізичних осіб

Відносини між газопостачальними підприємствами, газорозподільними підприємствами та фізичними особами (населенням) - споживачами природного газу регулюються Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 року № 2246

Розрахунок населення за надані послуги з газопостачання починаючи з 1 квітня 2015 року здійснюється за роздрібними цінами на природний газ, що використовується для потреб населення, диференційованими залежно від місячного обсягу та видів споживання, що встановлені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, за показаннями лічильників газу, а у разі їх відсутності - за нормами споживання природного газу.

З 1 квітня 2015 року Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 03.03.2015 року № 583 встановлено нові роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення.

 

№ з/п Диференціація цін Ціна за 1 куб.м
з ПДВ
(в грн.)
 • 1
 • У разі використання природного газу для приготування їжі та/або підігріву води
 • 7,188
2
 •  У разі використання природного газу для індивідуального опалення або комплексного споживання (індивідуальне опалення, приготування їжі та/або підігрів води:
 • -   у період з 01 травня по 30 вересня (включно) 
 • -   у період з 01 жовтня по 30 квітня (включно):
 • за обсяг, спожитий до 200 м 3 природного газу на місяць (включно)
 • за обсяг, спожитий понад 200 м 3 природного газу на місяць
 •  
 • 7,188
 •  
 • 3,600
 • 7,188

 

Споживач має право на:

 • безперервне отримання газу з відповідними якісними показниками в порядку, передбаченому договором;
 • якісне і своєчасне технічне обслуговування та усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів;
 • отримання послуг з монтажу, технічного обслуговування та ремонту газових приладів і пристроїв, лічильників газу за своєю заявкою;
 • перевірку якісних показників газу та якості надання послуг;
 • зменшення розміру плати у разі погіршення якісних показників газу та зниження тиску газу;
 • отримання інформації щодо тарифів на постачання і транспортування газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газових мереж та методику розрахунку плати за підключення до газових мереж, нормативних та фактичних параметрів якісних показників газу та його тиску у газовій мережі тощо;
 • розірвання договору та/або відшкодування збитків згідно з Порядком відшкодування збитків, завданих газопостачальному або газорозподільному підприємству внаслідок порушення споживачем природного газу Правил надання населенню послуг з газопостачання, а також споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним/газорозподільним підприємством Правил надання населенню послуг з газопостачання, яким визначається розмір завданих збитків;
 • повне або часткове припинення газопостачання в опалювальний та міжопалювальний періоди, яке проводиться на підставі письмової заяви споживача, що подається газорозподільному підприємству не пізніше ніж за сім днів до такого припинення, шляхом відключення опалювальних приладів і пристроїв та їх пломбування в установленому порядку;
 • проведення перерахунку за надані послуги з газопостачання за відсутності лічильника газу в разі тимчасової відсутності споживача або членів його сім’ї за основним місцем проживання за період не більш як шість місяців за умови подання в місячний строк з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду газопостачальному підприємству письмової заяви з відповідними підтвердними документами;
 • проведення звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта;
 • вибір постачальника природного газу.

Споживач зобов'язаний:

 • укласти договір в письмовій формі;
 • пройти інструктаж з безпечного користування газом у побуті, в тому числі ознайомитися з інструкцією з правил безпечного користування газовими приладами і пристроями;
 • виконувати вимоги Правил безпеки систем газопостачання та Правил;
 • своєчасно вносити плату за надані послуги з газопостачання;
 • невідкладно повідомляти аварійно-диспетчерську службу газорозподільного підприємства про всі недоліки в роботі системи газопостачання;
 • у разі відсутності лічильника газу письмово повідомляти не пізніше ніж у місячний строк газопостачальне підприємство про всі зміни, що стосуються опалювальної площі, кількості осіб, зареєстрованих у квартирі, приватному будинку, та видів споживання природного газу;
 • раціонально використовувати газ, обережно поводитися з газовими приладами і пристроями;
 • забезпечувати збереження і цілість лічильників газу та пломб на них;
 • утримувати у разі проживання в приватному будинку димові та вентиляційні канали в технічно справному стані (своєчасно проводити їх очищення та перевірку), здійснювати вентиляцію підвальних приміщень та герметизацію вводів інженерних комунікацій (для води, тепла, електрокабелів тощо);
 • не пізніше ніж за сім днів до звільнення приміщення або повного припинення газопостачання письмово повідомити газопостачальне (газорозподільне) підприємство про розірвання договору та розрахуватися за послуги з газопостачання;
 • знімати фактичні показники лічильника газу;
 • безперешкодно допускати у свої житлові та підсобні приміщення, де розташовані газові прилади і пристрої, лічильники газу, представників газопостачального (газорозподільного) підприємства після пред'явлення ними відповідних службових посвідчень для:  локалізації та ліквідації аварійних ситуацій; відключення та заміни газових приладів і пристроїв, усунення порушень і несправностей в їх роботі, проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів, перевірки показань лічильників газу, наявності та цілості пломб на них; демонтажу або монтажу лічильників газу, пов'язаного з проведенням їх планової повірки;
 • звіряння показників фактично використаних у попередньому році та першому півріччі поточного року обсягів природного газу; установлення лічильника газу, що здійснюється з ініціативи та за кошти газопостачальних (газорозподільних) підприємств або за рахунок інших джерел;
 • проводити на вимогу газорозподільного/газопостачального підприємства звіряння фактично використаних обсягів природного газу з підписанням відповідного акта та пред’являти платіжні документи на вимогу газопостачального/газорозподільного підприємства для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показанням лічильника газу.

Детальнішу інформацію про свої права та обов'язки Ви можете дізнатись:

Джерело: