Контакт-центр (0612) 808 104, (067) 00 76 104
 
Контакт-центр (0612) 808 104, (067) 00 76 104

Правила споживчого ринку газу

08.07.2015 / 10:00

Права споживачів - юридичних осіб

Відносини між газопостачальними підприємствами, газорозподільними підприємствами та юридичними особами - споживачами природного газу регулюються "Правилами користування природним газом для юридичних осіб"

Постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 1896 від 30.06.2015 р. з 01 липня 2015 року встановлено новий тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами для ПАТ "Запоріжгаз", а постановою № 1931 від 30.06.2015 встановлено тариф на постачання природного газу за регульованим тарифом для ТОВ "ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ".

Так, для ПАТ "Запоріжгаз" тариф на транспортування природного газу розподільними трубопроводами встановлено у розмірі 331,60 грн. за тис.куб.м (без урахування ПДВ).

Для ТОВ "ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ" регульований тариф на постачання природного газу встановлено у розмірі 74,70 грн. за тис.куб.м (без урахування ПДВ).

Звертаємо Вашу увагу, що у випадках, передбачених законодавством, до ціни на природний газ можуть додаватися: збір у вигляді цільової надбавки; тарифи на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом; податок на додану вартість.

Деталізацію цін і тарифів можна дізнатися тут.

Споживачі газу - юридичні особи мають право:

 • на отримання газу, фізико-хімічні показники якого відповідають установленим нормам, в обсягах, визначених договором на постачання (розподіл/транспортування) природного газу, які погоджені оператором Єдиної газотранспортної системи України, крім випадків припинення (обмеження) постачання/транспортування газу відповідно до вимог законодавства;
 • на коригування планових, підтверджених та добових обсягів газу в установленому порядку;
 • на отримання інформації щодо цін на природний газ та послуги з його розподілу/транспортування, порядку оплати, нормативних і фактичних параметрів якісних показників газу та величини його тиску в мережі;
 • самостійно припиняти (обмежувати) відбір газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти усіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
 • вимагати поновлення постачання/розподілу/транспортування газу в установленому порядку після усунення порушень і оплати послуг з відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору на постачання;
 • на інші права, передбачені чинним законодавством.

Споживачі зобов’язані:

 • забезпечити дотримання дисципліни відбору газу у пунктах призначення у обсягах та на умовах, визначених договорами;
 • не допускати несанкціонованого відбору газу;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надання послуг з розподілу/транспортування газу та постачання природного газу на умовах, визначених договорами;
 • здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо у разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання/транспортування газу;
 • не перешкоджати газорозподільному (газотранспортному) підприємству в заходах щодо вдосконалення обліку газу на території об’єктів споживача для точності виміру обсягів протранспортованого газу, у тому числі впровадження автоматизованих систем дистанційного зчитування даних з вузлів обліку, установлення за власний рахунок дублюючих вузлів обліку, монтажу окремих закладних частин для можливості встановлення дублюючих засобів вимірювальної техніки та/або перевірки їх метрологічних характеристик на місці їх установлення за допомогою мобільних (пересувних) витратомірних комплексів;
 • забезпечувати відповідність об’єктів газоспоживання проектній, виконавчій та технічній документації, збереження цієї документації, належний технічний стан та безпечну експлуатацію газового господарства, а також здійснювати протипожежні заходи на об’єкті газоспоживання;
 • забезпечувати допуск уповноважених представників газопостачального (газорозподільного/газотранспортного) підприємства за пред’явленням службового посвідчення на територію об’єктів газоспоживання для огляду вузлів обліку, газопроводів, газоспоживного устаткування, у тому числі: для проведення перевірки, зняття показів, зчитування даних із засобів вимірювальної техніки; для контрольного огляду газових мереж від межі балансової належності до точки встановлення комерційного вузла обліку, а також для виконання заходів з відключення/підключення газового обладнання в порядку, визначеному чинним законодавством;
 • забезпечувати збереження і цілісність вузлів обліку та пломб на них і на газовому обладнанні, у тому числі відключеному від систем газопостачання, що розміщені на території власних об’єктів газоспоживання. Негайно повідомляти газопостачальне (газорозподільне/газотранспортне) підприємство про недоліки в роботі вузлів обліку (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі пломб), що встановлені на його території;
 • самостійно обмежити (припинити) відбір газу у випадках: порушення строків оплати за договором на постачання/розподіл/ транспортування природного газу; відсутності або недостатності підтвердженого обсягу газу, виділеного споживачу; перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу газу без узгодження з газопостачальним (газорозподільним/газотранспортним) підприємством; припинення або розірвання відповідного договору;
 • виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством.

Детальнішу інформацію про свої права Ви можете дізнатись:

Джерело: